ليڬا دنيا اسلام ڤركوكوه كرجاسام دڠن مليسيا تاڠني انچمن تروريسم

رياض، ١١ اڤريل — ليڬا دنيا اسلام ﴿MWL، م.و.ل﴾ كوميتد اونتوق ممڤركوكوه كرجاسام دڠن مليسيا دالم مناڠني ايسو تروريسم، كات ستياءوسها اڬوڠڽ Dr .(در) محمد عبدالكريم الإسسا.

الإسسا بركات كرجاسام ايت اكن ترتومڤو كڤد ڤركوڠسين كڤاكرن درادكاليساسي دان ممرڠي انچمن ڤميكيرن تىروريسم.

 

كومڤولن ڤڠڬانس سريڠ ممبوروقكن ايميج اڬام اسلام دان مڠنچم كسلامتن اسلام دان ڤڠانوتڽ.

“م.و.ل دان مليسيا منروسي ڤجابت منتري حال إيهول اڬامڽ اكن منروسكن كرجاسام ممرڠي ڬولوڠن اين باڬي ممستيكن ايميج اسلام داڤت دجاڬ دڠن باءيق،” كاتڽ.

بلياو بركات دمكين كڤد ميديا مليسيا سلڤس ڤرتموان امڤت مات دڠن منتري د جابتن ڤردان منتري ﴿حال إيهول اڬام﴾ داتوق سري در ذوالكفل محمد البكري  د ڤجابت م.و.ل د سيني ڤد سبتو.

ذوالكفل كيني برادا د عرب سعودي اونتوق لاوتن كرجا برمولا جمعة لڤس هيڠڬ ١٨ اڤريل اين اتس جمڤوتن م.و.ل.

دالم ڤرتموان يڠ برلڠسوڠ كيرا-كيرا ساتو جم ايت، مريك توروت بربينچڠ تنتڠ كرجاسام حال إيهول اسلام يڠ مينومڤوكن ڤلباڬاي اسڤىك ترماسوق دعوة سرتا ساليڠ  برتوكر ڤنداڠن دان ڤڠالمن د انتارا كدوا-دوا ڤيهق.

الإسسا توروت مموجي مليسيا دالم مڠوروسكن كهرمونيان اڬام دان ڤلباڬاي ايتنيك سرتا مليهت اي ممڤو منجادي چونتوه كڤد نڬارا لاين.

“مليسيا دكاڬومي دان لايق منجادي مودىل نڬارا يڠ مڠمالكن واستييه ڤرسفهمن انتارا نڬارا دان مرءيکن كڤلباڬايان اڬام يڠ ممبنتوق مشاركت مجموع د نڬارا اين،” كاتڽ.

م.و.ل يڠ دتوبوهكن ڤد ١٩٦٢ مروڤاكن سبواه بادن بوكن كراجأن اسلام يڠ برڤڠكالن د مكه، برڤرانن ممڤرجلسكن ميسيج سبنر اسلام دڠن نيلاي-نيلاي کسدرهاناٴن ، کأمتن دان تولىرنسي.

سمنتارا ايت، ذوالكفل بركات كرجاسام دڠن م.و.ل سلارس دڠن مىمورندوم ڤرسفهمن ﴿MoU، م.و.او﴾ يڠ دتنداتاڠني ڤردان منتري تن سري محي الدين يسٓ كتيك كونجوڠنڽ ك عرب سعودي مچ لڤس.

“ساي ليهت هوبوڠن مليسيا دان م.و.ل سوده بڬيتو لاما…همڤير ستياڤ تاهون كيت هانتر ڤارا مفتي، ڤڠروسي مجليس فتوى كبڠسأن دان توكوه علماء اونتوق مڽرتاي مؤتمر يڠ دانجوركن مريك.

“اڤ يڠ ساي ليهت دالم ڤرتموان اين اياله ساتو بنتوق كرجاسام يڠ موڠكين داڤت كيت لاكوكن دڠن لبيه ترسوسون تراوتما بنتوان كڤد مريك يڠ ممرلوكن، سلاين دعوة دان منهاج واستييه،” كاتڽ.

سومبر : برنام ﴿BERNAMA﴾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *